Rekisteriseloste

Eurooppalaisen tietosuojalainsäädännön mukainen rekisteriseloste (Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§).

REKISTERIN NIMI

www.elisamattila.com -sivuston, Elisa Mattilan kaikkien verkkokurssien ja Elisa Mattilan viikkokirjeiden sekä ilmaisten oppaiden tilaajien käyttäjärekisteri.

REKISTERINPITÄJÄ

Kuningatarvalmennus Oy (Y: 2799187-9), Elisa Mattila

Osoite: Kuningatarvalmennus Oy, PL 111, 15101 Lahti

Sähköpostiosoite: elisa@elisamattila.com

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Elisa Mattilan valmennusten käyttäjän (jäljempänä “Käyttäjä”) suostumuksella tapahtuva www.elisamattila.com-verkkopalvelun sekä niihin kulloinkin kuuluviin toimintoihin (jäljempänä “Palvelu”) liittyvä henkilötietojen käsittely.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä Palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

  • Henkilötiedot (etu- ja sukunimi)
  • Yhteystiedot (sähköpostiosoite)
  • Käyttötiedot (osallistuminen kurssille)
  • Muut Käyttäjän itse antamat tiedot

Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä, henkilötietolain sallimissa rajoissa, www.elisamattila.com-sivuston omissa rekistereissä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään Käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelua käytettäessä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin Kuningatarvalmennus Oy:n ulkopuolelle ellei Käyttäjä ole itse antanut siihen lupaa.

Asiakkaiden henkilötietoja käsitellessään Kuningatarvalmennus Oy noudattaa henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta, tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

TIETOJEN SÄILYTYS

Tietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on asianmukaista eikä henkilötietoja säilytetä pidempään kuin on tarpeen tai kunnes viikkokirjeen tai oppaan tilaaja peruu tilauksensa. Käyttäjä voi myös itse pyytää tietojensa poistoa.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Tiedot kerätään Palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja niin, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole niihin pääsyä.

EVÄSTEET

Sivusto käyttää kohdennettua mainontaa (interest-based advertising) joka tarkoittaa sitä, että voimme mainostaa sinulle tuotteitamme kumppaneidemme verkkosivuilla. Tämä tarkoittaa sitä, että myös muiden yritysten verkkosivuilla nähtävät mainokset ovat oleellisia sinulle. Kohdennettuihin mainoksiin käytämme evästeitä, joihin kerätty tieto on anonyymiä eikä niihin tallenneta yksityisiä- tai henkilötietoja. Käytämme kohdennettuun mainontaan Facebook ja Google AdWords -palveluita. Voit muokata Googlen mainoksiin liittyviä säädöksiä Googlen asetussivulla ja jos haluat, voit myös estää Googlen kohdennetun markkinoinnin selaimen lisäosan avulla.

Lisäksi keräämme anonyymiä tilastotietoa Google Analytics -palvelun avulla, joka käyttää evästeitä tiedon keräämiseen. Tämä tieto on tarkoitettu sivuston parantamiseen.

TARKASTUSOIKEUS

Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:
Elisa Mattila, Kuningatarvalmennus Oy, PL 111, 15101 Lahti.

MUUT MAHDOLLISET OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Sivujen sisältö ja ladattavat oppaat voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Linkitetyt verkkosivustot eivät ole yrityksen hallinnassa, eikä se vastaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä tai verkkosivustojen sisältämistä linkeistä.

Jos henkilö siirtyy linkitetylle verkkosivustolle, hänen tulee tutustua kyseisen verkkosivuston yksityisyydensuojaperiaatteisiin, evästeiden keruutietoihin ja muihin sovellettaviin käyttöehtoihin itse.

Kuningatarvalmennus Oy oikaisee, poistaa tai täydentää asiakasrekisterissään olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn käyttäjän vaatimuksesta. Käyttäjä voi tehdä mahdollisen korjauspyyntönsä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen elisa@elisamattila.com.